NAUDOJIMO SĄLYGOS

Šios naudojimo sąlygos (toliau – Sąlygos) yra viešas susitarimas tarp Naudotojo (toliau – Naudotojas, Jūs) ir „Kormotech LLC“ (toliau – Bendrovė, Mes), kuris reglamentuoja Jūsų naudojimąsi svetaine https://club4paws.lt  (toliau – Svetainė), taip pat visu tekstu, duomenimis, informacija, programine įranga ir kitu turiniu (toliau kartu – Turinys), prie kurio prieigą gaunate teikiant paslaugas (toliau – Paslaugos).

Prieš naudojantis Svetaine, rekomenduojame atidžiai perskaityti šias sąlygas ir nuostatas. Tolesnis naudojimasis Svetaine reikš patvirtinimą, kad sutinkate su siūlomomis Naudojimo sąlygomis.

Mes pasiliekame teisę atlikti bet kokius šių Sąlygų pakeitimus. Rekomenduojame kartkartėmis peržiūrėti šį puslapį, kad žinotumėte apie bet kokius aktualius pakeitimus, susijusius su Svetainės veikimo režimu.

Turinys ir komunikacijos priemonės
Mes stengiamės, kad Svetainės turinys mūsų Naudotojams būtų visas kuo geriau prieinamas. Taip pat stengiamės užtikrinti visos medžiagos autentiškumą ir aktualumą. Naudodamiesi mūsų Svetaine sutinkate gauti iš mūsų informacinius pranešimus elektroninėmis ryšio priemonėmis, pagrįstus duomenimis, kuriuos gavome iš jūsų asmeniškai ir (arba) iš viešų šaltinių. Būdus, kuriais renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis, kuriuos naudojame bendraudami su jumis ir gaudami jūsų sutikimą, galite rasti mūsų privatumo nuostatuose.

Intelektinė nuosavybė
Visa ir bet kokia Svetainėje esanti informacija pagal nutylėjimą yra išimtinė Bendrovės intelektinė nuosavybė. Naudotojo teisė naudotis Turiniu, kuri atsiranda naudojantis Svetaine ir (arba) gaunant Bendrovės paslaugas, apsiriboja tik asmeniniu naudojimu nekomerciniais tikslais ir juo draudžiama naudotis bet kokiais kitais tikslais.

Neteisėto autorių teisių ir kitų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo atveju Klientas atsako pagal galiojančius intelektinės nuosavybės teisių apsaugos įstatymus.

Svetainėje skelbiami prekių ir paslaugų ženklai, prekių ženklai, logotipai, registruoti pagal galiojančius įstatymus, ir autorių teisių objektai (tekstai, vaizdai ir kt.) yra Bendrovės nuosavybė. Niekas negali būti suprantama kaip teisė ar leidimas naudoti bet kurį iš prekių ženklų, taip pat bet kurią kitą Svetainėje paskelbtą medžiagą be Bendrovės, kaip autorių teisių turėtojos, sutikimo.

Nuorodos į kitas svetaines
Šioje Svetainėje yra nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Mes neatsakome už tokių svetainių turinį, naudojimo sąlygas ar privatumo nuostatus. Kai pasinaudoję šiomis nuorodomis išeinate iš Svetainės, bet kokiai informacijai, kurią pateikiate šioms trečiosioms šalims, netaikomos nei šios Sąlygos, nei Nuostatai. Prieš lankantis trečiųjų šalių svetainėse ir jose teikiant bet kokią informaciją, raginame perskaityti jų naudojimo, privatumo ir lankytojų asmens duomenų apsaugos nuostatas.

Atsakomybės apribojimas
Bendrovė neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, išlaidas, nuostolius ar atsakomybę, atsiradusius dėl jūsų prieigos prie Svetainės ar kitų svetainių, į kurias galite rasti nuorodų Svetainėje, turinio, jo naudojimo, negalėjimo naudoti ar keisti Svetainės turinį. Bendrovė taip pat neatsako už Svetainėje nurodytos medžiagos palaikymą, taip pat už pataisymus, atnaujinimus, visiškus ar dalinius pakeitimus. Visa Svetainės medžiaga gali būti keičiama be išankstinio pranešimo Naudotojams.

Jurisdikcija ir taikytina teisė
Plėtodama savo veiklą Bendrovė vadovaujasi Ukrainos teisės aktais. Bet kokie ginčai ar ieškiniai, kurie gali kilti dėl Svetainės naudojimo ar kaip to rezultatas, bus sprendžiami Ukrainos teismuose pagal galiojančių įstatymų taisykles ir nuostatas.

Naudotojai, kurie lankosi Svetainėje už Ukrainos ribų, papildomai sutinka laikytis priimančiosios šalies įstatymų ir atsakyti pagal galiojančių įstatymų nustatytus apribojimus. Bendrovė taip pat pasilieka teisę bet kuriuo metu apriboti Svetainės turinį bet kuriam asmeniui ar konkrečiai geografinei vietovei, apie tai iš anksto nepranešusi Naudotojui.

Slapukai
Duomenims, susijusiems su jūsų veikla Svetainėje, tvarkyti galime naudoti slapukus ir kitas technologijas. Daugiau apie jų taikymą galite sužinoti mūsų Slapukų nuostatuose.

Kita
Šios Sąlygos kartu su mūsų Privatumo nuostatais sudaro visą Naudotojo ir Bendrovės sutartį. Šiomis nuostatomis patvirtiname, kad nėra jokių kitų sutartinių įsipareigojimų ar nuostatų, išskyrus tas, kurios aiškiai nurodytos šioje sutartyje.

Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata tampa arba laikoma negaliojančia, likusios nuostatos lieka galioti kaip anksčiau ir veikia taip, tarsi ši nuostata būtų paskelbta negaliojančia arba neįgyvendinama, tačiau niekada nebuvo įtraukta į šias Sąlygas.

Šios Sąlygos ir visa susijusi dokumentacija yra parengta ukrainiečių kalba, tačiau siekiant, kad visi Naudotojai galėtų susipažinti su šiomis nuostatomis ir jas suprasti, šios Sąlygos gali būti išverstos į anglų kalbą ir (išvardykite kalbas) į kitas kalbas. Esant bet kokių neatitikimų, pirmenybė teikiama Sąlygų ir kitų dokumentų versijai ukrainiečių kalba.

Atsiliepimai
Jei turite klausimų dėl šių Sąlygų arba norėtumėte gauti papildomos informacijos apie Paslaugų teikimą ir naudojimąsi Svetaine, susisiekite su mumis toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis:
El. paštas:  [email protected]

Кошик порожній